Beroepscodes

volderenco beroepscodes

Ik wil zoveel mogelijk bereikbaar zijn, ook buiten de normale kantooruren. Op ingesproken of e-mail berichten komt altijd snel reactie, WhatsApp werkt ook.
Teneinde zo min mogelijk tijd aan reizen te verliezen en/of in rekening te moeten brengen, richt ik mij qua acquisitie vooral op de regio Noord Holland alsmede het noorden van Zuid Holland. Utrecht en Flevoland sluit ik echter niet uit.

Het intakegesprek is kosteloos; voor vervolg gesprekken wordt het uurtarief gedeclareerd. Als een opdracht buiten mijn competenties valt, zal ik deze weigeren en de opdrachtgever zo mogelijk door verwijzen naar een betrouwbare specialist, met wie verder zonder mijn tussenkomst kan worden ge-en onderhandeld. De inhoud van mijn opdracht zal altijd schriftelijk worden bevestigd aan de opdrachtgever, die daarop schriftelijk zijn akkoord aan mij bevestigt.

Voor headhunting, recruitment, werving & selectie en detachering geldt dat ik liever geen aanbieding doe, dan dat ik een twijfelgeval als kandidaat naar voren schuif. Ik ben namelijk geen over-geautomatiseerde CV-mitrailleur; maatwerk is standaard. In het kader van een wederzijdse afwijzing van meer vrijblijvende vormen van samenwerking zoals no cure-no pay, worden opdrachten aanvaard op basis van exclusiviteit of -in een ander geval -na betaling door de opdrachtgever van mijn startvergoeding. Deze laatste is afhankelijk van aard en zwaarte van de te vervullen functie en wordt vermeld in de opdrachtbevestiging.

Een heldere, tussentijdse verslaggeving of het plegen van ruggespraak heeft grote invloed op het succes van het project en de klanttevredenheid. Gedurende iedere opdracht kan de opdrachtgever daarom rekenen op de consequente communicatie omtrent de voortgang, minimaal eenmaal per week, doorgaans per e-mail maar ook telefonisch of persoonlijk, afhankelijk van wat de situatie vereist. Van de opdrachtgever verwacht ik in alle gevallen, naast heldere en eerlijke informatie, zijn maximale medewerking teneinde het beste resultaat te kunnen boeken.

Uurtarieven en bemiddelingsvergoedingen worden volgens opdrachtbevestiging gedeclareerd. Daarnaast reken ik op betaling van mijn declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum. Op al mijn diensten of leveringen zijn mijn Algemene Voorwaarden van toepassing, een versie voor Voorwaarden personeel en een versie voor Voorwaarden advies , al naar gelang de aard van de opdracht.

Ivar volder biedt MKB en familiebedrijven expertise in:

 • Personele aangelegenheden & Interim-management
 • Organisatieadvies
 • Managementondersteuning

Volder staat voor:

 • Interesse en betrokkenheid
 • Zorgvuldige en integere adviezen
 • Afspraak is afspraak

Strategie:

 • Businessplan
 • Vertrouwenskwesties
 • De volgende generatie

Commercie:

 • Marketingplan
 • Verkooptargets
 • Acquisitie en relatiebeheer

Personele aangelegenheden:

 • Werving & Selectie
 • Functieomschrijvingen
 • HR-procedures en formulieren

Organisatieadvies:

 • Mobiliteit
 • Troubleshooting
 • Reorganisatie